10.000.000 

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA CLP 123

10.000.000