9.500.000 

Đàn Organ điện tử hai lớp Yamaha, model EL900.  Với ghế đàn Organ nguyên bản, giá đỡ âm nhạc có thể tháo rời.

yamaha-el900
Yamaha EL900

9.500.000