21.000.000 

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA CLP 240

21.000.000