16.500.000 

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA CLP 230

16.500.000