13.000.000 

ĐÀN PIANO ĐIỆN YAMAHA CLP 133

13.000.000